Výstavba dřevostaveb

POSTAVÍME VÁM VÁŠ RODINNÝ DŮM s nízkoenergetickými nároky

Naše firma Vám nabízí a dodá montovanou nízkoenergetickou stavbu na bázi lehké prefabrikace dřeva, která umožňuje velmi rychlou výstavbu a zároveň splňuje všechny nároky kladené na moderní způsob bydlení. 

      

Proč stavět s námi - výhody pro VÁS

protože montované domy na bázi lehké prefabrikace dřeva splňují všechny nároky kladené na moderní způsob bydlení.

 • rychlost výstavby
  Maximální délka výstavby i u největších domů je maximálně jeden měsíc. Na délku výstavby domu přitom nemá vliv ani zima a mráz.
 • nízká cena
  Celková cena je stanovena kompletně pro dům zhotovený na klíč. Nejnižší náklady na m2 plochy.
 • garantovaná cena
  Cena ve smlouvě je vždy konečná, nehrozí žádné vícenáklady a tím prodražování stavby.
 • 5-ti letá záruka na konstrukční systém
  Tato doba vyplývá z fakticky ověřeného stavu nosné konstrukce. Dřevo je materiál s velkou životností, což dokazují roubené stavby v našich horách staré několik stovek let.
 • certifikovaný stavební systém
  Konstrukční systém splňuje tuzemské normy i přísné normy tradičních zemí Evropské unie. Veškeré použité materiály splňují normy na zdravotní nezávadnost.
 • tradice a zkušenost
  40letá historie firmy RD Rýmařov od které konstrukční systém pochází a více než 20 000 realizovaných staveb nemá srovnání nejen u nás, ale i v rámci Evropské unie.
 • energetická úspornost
  Domy se vyznačují vysoce nadstandardními tepelně-izolačními vlastnostmi. Veškeré použité materiály stěn výborně izolují, čímž zaručují stálost teploty vnitřního prostředí domu. Dům vytopíte mnohem rychleji, neboť nevytápíte masivní obvodové zdi, ale prakticky jen obytný prostor.
 • větší využití plochy
  Pro dosažení tepelně izolačních vlastností jako má naše obvodová stěna, je nutné u klasické zděné technologie použít několikanásobnou tloušťku zdi. Proto s naší technologií můžete získat až 15 m2 obytné plochy v domě navíc.
 • zvuková neprůzvučnost
  Díky moderní vícevrstvé konstrukci nemusíte mít obavy z hluku v domě.
 • široká škála typových projektů
  Nabízíme z výběru cca 20 typových domů a nepřeberné množství jejich variant a různých architektonických doplňků.
 • variabilita a možnost realizace individuálních představ
  Technická dokumentace je zpracovávána na základě vašich individuálních požadavků. Každý dům se tak stává neopakovatelným originálem.

   

   

ŽIVOTNOST DOMU

1. Je dřevěný dům méně trvanlivý než zděný?

Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Záleží na účelu, pro který je stavíme a také na péči, kterou jim věnujeme po dobu jejich existence. O všechno, co nám má dobře sloužit, se musíme poctivě starat – na to lidé rádi zapomínají. Samozřejmě i moderní dřevěné stavby musí splňovat přísné zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost.

2. Dřevo je hořlavé. Znamená to, že dům ze dřeva proto snadněji shoří?

Dřevo jako každý materiál při určité teplotě opravdu hoří, ale technická norma konstatuje, že dřevěné konstrukce jsou požárně odolné. Zní to jako paradox, ale není to tak složité. Zuhelnatělá povrchová vrstva vznikající při požáru na nosných prvcích (trámech) totiž brání dalšímu ohoření (u objemných dřevěných kusů pronikne oheň do zhruba dvou až třícentimetrové hloubky a jeho další postup se výrazně zpomalí či zastaví, neboť povrchová vrstva zuhelnatí a brání přístupu kyslíku). Při požáru je nejnebezpečnější pro obyvatele vzplanutí interiéru, nábytku, textilu a spotřebičů. Dalo by se říci, že dřevo hoří předvídatelným, spočitatelným, do určité míry řiditelným způsobem. Což je jeho obrovská výhoda při hašení požáru. Tuto skutečnost zahrnují všechny technické normy, podle nichž se musí dřevěné domy stavět. Moderní dřevěné konstrukce jsou velmi odolné vůči požáru. Ocelové konstrukce se hroutí naprosto náhle, neočekávaně a prakticky naráz. Parametry každé dřevěné budovy musí zaručit dostatečnou dobu na evakuaci lidí – vždy v řádu desítek minut. To hasiči dobře vědí. V USA jsou proto po 11. září v některých případech ocelové skelety budov chráněny dokonce dřevěnými obklady!

3. Mohou dřevěný dům zničit houby nebo červotoči?

Mohou – pokud je navržen a realizován bez dostatečných zkušeností, často svépomocí, a následně se o něj řádně a pravidelně nepečuje. Každý dům, i zděný, bez údržby časem zchátrá a podlehne zkáze. Stavbu moderního dřevěného domu musíme realizovat s odborníky. Základním předpokladem jsou kvalitní znalosti a zkušenosti architekta i realizační firmy. Prioritou je dokonale zvládnutý konstrukční detail a znalost principů takzvané „konstrukční ochrany dřeva“, aby se zamezilo vnikání vlhkosti do konstrukce a ochránily se konstrukční prvky před proudícím vzduchem. Konstrukční ochrana má vždy přednost před chemickou. Dřevo a výrobky z něj nesmí být navrhovány do míst, kde nemohou z povahy věci obstát, například pod úroveň terénu. Nezbytná je také technologická kázeň při realizaci.

VÝROBA

Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové stěny, stropy, příčky a všechny další komponenty. Do obvodových stěn se zde usazují okna a dveře, je také připraveno zateplení a venkovní TMF omítky.

MONTÁŽ

Hotové konstrukční prvky se převáží na místo stavby, kde se pomocí jeřábu usazují na hotovou základovou desku. Díky takto předpřipraveným konstrukcím je montáž domu včetně všech řemeslných prací nejpozději do jednoho měsíce hotová.

     

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě (po odsouhlasení upravených půdorysů, pohledů a ceny) obdrží náš klient pět vyhotovení projektové dokumentace provedení domu, dále pak požární posouzení, rozsah dodávky a reklamační řád. Vypracování projektové dokumentace trvá cca 7  týdnů.
Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení.

 

webdesign Studio R3D, s.r.o.